مطالب مرتبط با کلید واژه

آدرس


کتاب فروشی و انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه

کتاب فروشی و انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه

آدرس :ارومیه خیابان خیام جنوبی پاساژ ارک طبقه پایین تلفن:04432221935  زمان کار کتابفروشی :همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیل رسمی از ساعت 8:30صبح تا 1:30    و    16تا 20  مرکز فروش کلیه کتابهای دانشگاهی و انتشارات جهاد  دانشگاهی      لیست و تصویر ...