مطالب مرتبط با کلید واژه " رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی "


رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در برنامه زنده اولدوز شبکه استانی:

دوره های آموزش انگلیسی کودکان جهاددانشگاهی هم مبتنی بر توانمندسازی مهارت ،سبک زندگی و حقوق شهروندی است

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با حضور در برنامه های زنده اولدوز و برنامه رادیوی مردم و مسئولان  شبکه استانی آذربایجان غربی آخرین دستاوردهای جهاد دانشگاهی را تشریح کرد.

ادامه مطلب