توسعه همکاریهای علمی و پزوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با پتروشیمی مهاباد

۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۳ کد : ۳۵۹۵۶ پژوهشی
همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با پتروشیمی مهاباد توسعه و گسترش می یابد.
توسعه همکاریهای علمی و پزوهشی و آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با پتروشیمی مهاباد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، در راستای توسعه همکاریهای فیمابین این دو مجوعه در خصوص فعالیتهای پژوهشی از جمله تعریف و طراحی  آزمایشات شیمیایی آب سایت پتروسیمی مهاباد و ارائه نتایج انالیز طبق تفاهم صورت گرفته توسط مرکز خدمات تخصصی آنالیز مواد غذایی و شیمایی واحد اجرا می شود.

بر اساس قرارداد امضا شده فیمابین مرکز خدمات تخصصی آنالیز مواد غذایی و شیمایی جهاددانشگاهی اذربایجان غربی،  آزمایش شیمیایی آب سایت و ارائه نتایج آن را بر اساس استانداردهای مربوطه و دستورالعمل ها و مشخصات فنی با به کار بردن روش ها و اصول متداول فنی و حرفه ای تخصصی از موضوعات مورد تفاهم و اجرای مرحله اول تفاهمنامه می باشد.

 در فاز اول اجرای این تفاهمنامه مقرر گردیده است بررسی آزمایش آب، بررسی آزمایشگاهی به منظور تعیین کیفیت آب از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و میکروبی است صورت پذیرد و با  نمونه گیری از آب انجام آزمایش های میکروبی، شیمیایی و انالیزهای فیزیکی بر اساس اطلاعات و داده های بدست آمده بتوان بهترین راهکار برای حذف آلاینده ها و تصفیه آب  از سوی مرکز خدمات تخصصی آنالیز مواد غذایی و شیمایی را ارائه داد.

این قرارداد همکاری به امضای رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهاباد رسیده است.


نظر شما :