به کارفرمایی استانداری؛

طرح پژوهشی مطالعات منطقه ای در جهت ایجاد اشتغال پایدار روستایی و توسعه آن در آذربایجان غربی اجرا می شود

۱۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۴ کد : ۱۹۷۱۰ پژوهشی
توسط جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی؛ طرح پژوهشی مطالعات منطقه ای در جهت ایجاد اشتغال پایدار روستایی و توسعه آن از سوی گروه مدیریت کسب و کار در استان اجرا می شود.
طرح پژوهشی مطالعات منطقه ای در جهت ایجاد اشتغال پایدار روستایی و توسعه آن در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش روابط عمومی واحد؛ دکتر ولی زاده معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: این طرح به منظور کاهش وابستگی معیشت به کشاورزی استان و به کارفرمایی استانداری آذربایجان غربی در حال انجام می باشد.

وی ادامه داد: این طرح مطالعاتی به روش اکتشافی و در دو مرحله کمی و کیفی اجرا می شود که در مرحله کیفی سرپرستان خانوار مقیم در روستاهای واقع در سه دهستان انزل جنوبی، ببه جیک و مکریان شرقی بعنوان جامعه آماری این طرح مورد مطالعه قرار می گیرند.

دکتر ولی زاده اظهار کرد:در این طرح 369 سرپرست خانوار مقیم روستا با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و همچنین 50 نفر از کارشناسان و مطلعین محلی با استفاده از روش گلوله برفی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افزود: در این طرح کارشناسان و صاحبنظران بر اساس یافته های فاز کمی و تلفیق آن با داده های فاز کیفی، راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و توسعه آن را شناسایی و به ترتیب اولویت دسته بندی خواهند کرد.


نظر شما :